گروه خانه هوشمند مبنا

گروه خانه هوشمند مبنا، بابرخورداری از نیروهای متخصص و جوان، در حال حاضر یکی از پویاترین شرکت ها در زمینه هوشمندسازی انواع ساختمان ها از قبیل مسکونی ،اداری ، تجاری و هتل میباشد.سعی این شرکت از ابتدا بر این بوده است که با استفاده از آخرین تکنولوژی و دانش روز دنیا، مطابق استانداردهای بین المللی وبا رعایت پارامترهای مهندسی پس از شناسایی نیاز پروژه و بدور از تحمیل هزینه های غیر ضروری به کارفرما،مناسب ترین پیشنهاد را جهت طراحی اجرا براساس بهترین تجهیزات ارائه نماید تا علاوه بر مدیریت انرژی آسایش و آرامش دائمی را برای ساکنین خانه های هوشمند به ارمغان آورد.

کلمات قابل جستجو

  • گروه خانه هوشمند مبنا
  • خانه هوشمند مبنا
  • هوشمندسازی
  • هتل ها
  • اماکن عمومی

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی