شرکت تهویه تأسیسات مکش و دهش

محصولات شرکت تهویه تأسیسات مکش و دهش:
- تهویه مطبوع: هواساز، ایرواشر، کوره هوای گرم و ...
- تهویه صنعتی: هواکش سانتریفیوژ، هواکش آکسیال و...
- محصولات بازرگانی: چیلر، فن کویل و...

کلمات قابل جستجو

  • مکش و دهش
  • تهویه
  • تهویه مطبوع
  • هواساز
  • چیلر
  • فن کویل
  • سانتریفیوژ
  • تهویه صنعتی

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی