شركت مهندسين مشاور مهاب بارش

شركت مهندسين مشاور مهاب بارش در زمينه های مختلف از جمله مطالعات، طراحی و نظارت بر طرح های تأمین آب، انتقال و مخازن ذخیره آب، شبكه‌های توزيع و تصفيه خانه های آب، شبكه‌های جمع‌آوری فاضلاب، خطوط انتقال و تصفيه‌ خانه‌های فاضلاب، شبكه‌های آبياری و زهكشی، جمع‌آوری هدایت و دفع آب های سطحی، طراحی شبکه‌های آبیاری فضای سبز شهری، کشاورزی، منابع طبیعی و آبخیزداری ارائه خدمات می‌نماید. این شرکت در دو گروه مهندسی آب در تخصص شبکه های آبياری و زهكشی و تأسیسات آب و فاضلاب و گروه مطالعات کشاورزی در تخصص کشاورزی و منابع طبیعی و آبخیزداری از سوی سازمان برنامه و بودجه تأیید صلاحیت شده است .

کلمات قابل جستجو

  • مهاب بارش
  • آبیاری
  • آب و فاضلاب
  • کشاورزی
  • طراحی
  • تصفیه آب
  • تصفیه خانه

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی