شرکت مهاب شیمی ری

شرکت مهاب شیمی ری تولید کننده کود و سموم کشاورزی است.
محصولات شرکت:
- سموم شیمیایی: حشره کش، علف کش، قارچ کش و کنه کش
- کودهای شیمیایی: کود پودری، کود ژله ای و کود مایع
- روغن کشاورزی

کلمات قابل جستجو

  • مهاب شیمی ری
  • کود
  • سموم
  • کشاورزی
  • شیمیایی
  • سموم شیمیایی
  • کود شیمیایی
  • روغن کشاورزی
  • کود مایع

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی