شرکت مهساب شرق

شرکت مهساب شرق پروژه های متعددی را در زمینه های منابع آب، محیط زیست، کشاورزی و آبیاری، سیستم های اطلاعات جغرافیایی و برنامه ریزی فضایی و مطالعات جغرافیایی به انجام رسانده است.
حوزه فعالیت و پروژه های شرکت مهساب شرق:
- آب و فاضلاب
- مدیریت کمی و کیفی منابع آب
- مدیریت و مهندسی رودخانه
- آبیاری و زهکشی و کشاورزی
- محیط زیست
- سد، مخازن و نیروگاه های آبی
- عملیات میدانی (ژئوتکنیک، ژئوفیزیک و نقشه برداری)
- طراحی و برنامه ریزی شهری
و...

کلمات قابل جستجو

  • مهساب شرق
  • آب و فاضلاب
  • کشاورزی
  • آبیاری
  • محیط زیست
  • طراحی
  • مهندسی رودخانه

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی