شرکت مهندسی مهزاد صنعت بهروز

شرکت مهندسی مهزاد صنعت بهروز با تكيه بر دانش سرمايه‌های انسانی خود و انتقال فناوری های نوين و به كارگيری آن، به ارائه خدمات فنی مهندسی و اجرای پروژه‌های زیست محیطی در حوزه‌های مختلف می پردازد. این شرکت دارای مجوز حمل پسماندهای ویژه، رتبه پیمانکاری نفت و گاز، تأسیسات و تجهیزات، صنایع معدن و آب بوده و شرکت معتمد سازمان محیط زیست در حوزه خدمات پردازش و بازیافت پسماندهای نفتی و هیدروکربنی، خدمات زباله‌سوزی، امحای پسماند، خدمات لندفیل و دفن مهندسی پسماند است.
خدمات شرکت:
- مدیریت پسماند
- خدمات فنی و مهندسی
- مشاوره فنی محیط زیست
- آب و فاضلاب
- مدیریت محیط زیست معادن
- پایش آنلاین
- استقرار سیستم مدیریت انرژی
- آموزش
- مشاوره حقوق تخصصی

کلمات قابل جستجو

 • مهزاد صنعت بهروز
 • پسماند
 • امحای پسماند
 • تجهیزات
 • محیط زیست
 • مدیریت پسماند
 • بازیافت
 • مشاوره
 • آموزش
 • آب و فاضلاب
 • مدیریت انرژی

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی