عبدالمنان روحانی، کارشناسی ارشد آلودگی های محیط زیست

کارشناسی محیط زیست از دانشگاه گیلان- کارشناسی ارشد الودگی های محیط زیست از دانشگاه یزد- میزان تسلط به زبان انگلیسی: خوب- همکاری بین المللی با متخصصان آلمانی در حوزه باستان شناسی محیط زیست(قسمت آنالیز خاک)- کار در آزمایشگاه جذب اتمی و اشنایی کامل با دستگاه جذب اتمی - تسلط به انجام آنالیزهای آزمایشگاهی مربوط به علوم خاکشناسی- همکاری در اجرای طرح های اموزش تفکیک زباله از مبدا در گیلان و یزد- اشنایی با مباحث تحلیل حادثه،ایمنی فرایند و ارزیابی ریسک- اشنایی با ایمنی صنعتی و محیط کار- آشنایی با روش های مدیریت HSE - آشنایی با تکنیک های ارزیابی ارگونومی و خطای انسانی- اشنایی با مطالعات مدیریت پسماند و ارزیابی زیست محیطی

کلمات قابل جستجو

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی