شرکت مهندسی و ساخت بویلر و تجهیزات مپنا

محصولات شرکت مهندسی و ساخت بویلر و تجهیزات مپنا:
- بویلر: بویلرهای بازیافت حرارتی، بویلرهای نیروگاه های بخاری و...
- تجهیزات: هوا زدا، مخازن تحت فشار و برج های فرآیندی و راکتورهای شیمیایی، انواع مبدل های حرارتی پوسته و لوله و...
- بسته های آب: تصفیه آب، آب شیرین کن تقطیری و آب شیرین کن غشایی

کلمات قابل جستجو

  • مپنا
  • تجهیزات
  • مخازن
  • تصفیه
  • تصفیه آب
  • شیمیایی
  • مبدل حرارتی

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی