شرکت مرز بار

این شرکت در زمینه های بازیافت، خدمات شهری، حمل زباله و حمل مواد نفتی آغاز نمود.

کلمات قابل جستجو

  • مرز بار
  • خدمات شهری
  • بازیافت
  • تجهیزات

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی