مهندس مسعود توسلی فر

- مشاور HSE پروژه های عمرانی
- سرپرست HSE در حوزه های صنایع پتروشیمی
- مشاور HSE در آموزش دوره های تخصصی
- مدرس دوره های ایمنی، بهداشت حرفه ای در صنایع، بهداشت حرفه ای در بیمارستان ها، وسایل حفاظت فردی، ارگونومی ادارات
- اجرا و پیاده سازی ارگونومی در محیط های اداری و صنعتی
- کارشناس HSE
- کارشناس ارشد ایمنی صنعتی
- برگزاری بیش از 40 دوره ایمنی در شهرستان بندرماهشهر در حوزه پتروشیمی، خوزستان، بندرماهشهر، ناحیه صنعتی

کلمات قابل جستجو

  • مسعود توسلی
  • مشاور HSE
  • مدرس
  • بهداشت حرفه ای
  • ارگونومی
  • ایمنی

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی