شرکت مهندسین مشاور مهر آب پویش

شركت مهندسين مشاور مهر آب پويش در زمینه شبكه‌های آبياری و زهكشی، تأسیسات آب و فاضلاب و كشاورزی و منابع طبيعی فعالیت می نماید.
خدمات شرکت:
- شبکه آبیاری و زهکشی
- سیستم تصفیه آب
- سیستم تصفیه فاضلاب
- سیستم شبکه فاضلاب
- زهکشی
- خطوط لوله، کانال ها و انتقال آب
- توسعه منابع آب
- مهندسی رودخانه
و...

کلمات قابل جستجو

  • مهر آب پویش
  • آب و فاضلاب
  • کشاورزی
  • مشاوره
  • آبیاری
  • تصفیه فاضلاب
  • تصفیه آب

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی