شرکت مهراس ایمن

شرکت مهراس ایمن خدمات حود را در زمینه تجهیزات ایمنی و آتش نشانی عرضه می دارد.
محصولات شرکت:
- تجهیزات آتش نشانی
- ابزار امداد و نجات هیدرولیک و HOOLIGAN TOOLS
- چکمه آتش نشانی
- دستکش آتش نشانی
- دستگاه های تنفسی SCBA
- کپسول هوای SCBA
- شیلنگ آتشنشانی
- کپسول های آتشنشانی
- پودر اطفاء حریق
- کلاه آتشنشانی
- لباس آتش نشانی
- نازل ها و ملحقات شیلنگ آتش نشانی
- تجهیزات ایمنی
- حفاظت از شنوایی
- دستکش، دستکش ضد برش، دستکش ضد برق، دستکش ضد مواد شیمیایی، دستکش کار، دستکش مونتاژ
- عینک های ایمنی
- کلاه ایمنی
- ماسک، ماسک جوشکاری

کلمات قابل جستجو

  • مهراس ایمن
  • تجهیزات ایمنی
  • آتش نشانی
  • کلاه ایمنی
  • عینک ایمنی
  • تجهیزات
  • ایمنی
  • اطفاء حریق
  • مواد شیمیایی

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی