شرکت مهندسين مشاور آب و محيط خاورميانه

شرکت مهندسين مشاور آب و محيط خاورميانه، خدمات خود را در قالب مطالعات و طراحی های مهندسی، مطالعات امکان‌سنجی، ارزيابی های زيست‌محيطی، مديريت پروژه، نظارت بر اجرا و مطالعات ميدانی در زمينه‌های تخصصی ذیل ارائه می دهد:
- تأسيسات آب‌ شيرين‌کن (آب‌گيرهای دريايی، سيستم‌های پيش و پس تصفيه و انتقال آب)
- طرح‌های جامع آب معادن (سدها‌ی ‌آبی، سدهای باطله، تغليظ کنند‌ه‌ها، سيستم‌های انتقال آب و رسوب)
- مطالعات منابع آب سطحی، زيرزمينی و ساحلی (مطالعات پايه، مدل‌سازی مفهومی، مدل‌سازی رياضی)
- و...

کلمات قابل جستجو

  • آب و محيط خاورميانه
  • مشاوره
  • طراحی
  • تصفیه اب
  • آب شیرین کن

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی