شرکت مهندسین مشاور معیار توسعه نیرو

شرکت مهندسین مشاور معیار توسعه نیرو، در زمینه تولید، توزیع و انتقال نیرو با استفاده از روش های مختلف تولید انرژی از جمله انرژی خورشیدی، انرژی بادی، انرژي بیوگاز، زيست توده و نيروگاه هاي زباله سوز، انرژي زمين گرمايي (ژئوترمال)، انرژي هيدروژن و پيل سوختي فعالیت دارد.

کلمات قابل جستجو

  • شرکت مهندسین مشاور معیار توسعه نیرو
  • انرژی خورشیدی
  • انرژی بادی
  • انرژي بیوگاز
  • ژئوترمال

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی