شرکت مهندسین مشاور ساختمان های هوشمند خاورمیانه

شرکت مهندسین مشاور ساختمان های هوشمند خاورمیانه به منظور ارائه خدمات کنترل هوشمند در حوزه تأسیسات برق و مکانیک ساختمان تأسیس گردید.
خدمات شرکت:
- خدمات راه حل ها و سیستم های کنترلی
- راه کار ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ، اداری
- راه ﺣﻞ ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ، خانه هوشمند
- و...
محصولات شرکت:
- BMS مدیریت ساختمان
- اتوماسیون خانگی
- سنسور روشنایی
- و...

کلمات قابل جستجو

  • هوشمند خاورمیانه
  • مشاوره
  • هوشمند سازی
  • هوشمند سازی ساختمان

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی