شرکت میکرو طب

محصولات شرکت میکرو طب:
- آزمایشگاهی: میکروسکوپ و سیستم های تصویربرداری میکروسکوپی، دستگاه های آزمایشگاهی ازجمله هودهای شیمیایی، میکروبی و...، ظروف و شیشه آلات آزمایشگاهی، محیط های کشت و مواد شیمیایی آزمایشگاهی
- آموزشی: لام های آماده میکروسکوپی و مواد شیمیایی آموزشی

کلمات قابل جستجو

  • میکرو طب
  • آزمایشگاه
  • مواد شیمیایی
  • تجهیزات

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی