شرکت مهندسی میراب صنعت خرم

شرکت مهندسی میراب صنعت خرم در زمینه طراحی و ساخت تجهیزات آب و فاضلاب فعالیت دارد. از جمله فعالیت های این شرکت میتوان به طراحی فرآیند های تصفیه فاضلابهای بهداشتی و صنعتی، کلیه تجهیزات مورد نیاز تصفیه خانه های آب و فاضلاب، پایلوت های تحقیقاتی و هم چنین تهیه و ساخت تجهیزات مانند انواع چربی گیری، تجهیزات هواده های عمقی، انواع پل و نیم پل دوار مخازن ته نشینی، انواع کلر زنی و ... اشاره کرد.

کلمات قابل جستجو

  • میراب صنعت خرم
  • هواده عمقی
  • کلر زنی
  • طراحی
  • آب و فاضلاب
  • تصفیه فاضلاب
  • تجهیزات
  • چربی گیر
  • هواده
  • مخازن ته نشینی

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی