شرکت تعاونی کاردان آزما

شرکت تعاونی کاردان آزما در زمینه تولید انواع محیط کشت با دفترچه راهنما و به صورت فرموله براساس نوع ماده اولیه مصرفی، پلیت ها و محلولها فعالیت دارد. از جمله محصولات این شرکت محیط کشت لاکتوز براث،EC broth ،blood agar، رنگ برای رنگ آميزی تخم انگل و... میباشد.

کلمات قابل جستجو

  • شرکت تعاونی کاردان آزما
  • محیط کشت
  • پلیت
  • مواد شیمیایی

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی