شرکت مبتکر صنعت مجرد

شرکت مبتکر صنعت مجرد، در زمینه تولید ادوات کشاورزی از قبیل پیش بوجاری، سم زن هوشمند، کیسه پرکن، جلوبر سقفی و ...فعالیت دارد.
برخی محصولات این شرکت:
- دستگاه های بوجاری
- دستگاه های بوجاری وزنی (گرویتی)
- دستگاه های ضدعفونی کننده
- پیش بوجاری مدل A.R.P 10
- ترویر (خرده گیر و بلند گیر) مدل A.R.L 401

کلمات قابل جستجو

  • شرکت مبتکر صنعت مجرد
  • ادوات کشاورزی
  • سم زن هوشمند
  • دستگاه ضدعفونی کننده

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی