گروه صنعتی مکرر

گروه صنعتی مکرر در زمینه تأمین نواع مواد شیمیایی و پلیمری فعالیت می کند.
محصولات این شرکت
رزین ها : رزین آلکید، رزین سیلیکونی، رزین اکریلیک و ...
جاذب ها : کربن فعال، آلومینای فعال، غربال های مولکولی و ...
مواد شیمیایی : پلی آلومینیوم کلراید، رزین های مبادله یونی، کربنات پتاسیم و ...
و هچنین دارای انواع حلال ها، عایق های پلیمری، کاتالیست ها و ... است.

کلمات قابل جستجو

  • گروه صنعتی مکرر
  • مواد شیمیایی
  • جاذب
  • رزین
  • تبادل یون
  • غربال
  • حلال
  • کاتالیست

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی