مهندس محمدرضا مرشددوست

- کارشناس ارشد مدیریت ایمنی و آتش نشانی شهری
- فرمانده آتش نشانی در شهر تهران
- فعال در حوزه آموزش ایمنی به کودک
- تولید محتوای ایمنی کلیه استارتاپ ها
- ایده پرداز آموزش ایمنی
- مدرس ارزیابی ریسک و خطر

کلمات قابل جستجو

  • ایمنی کودک
  • استارتاپ ایمنی
  • ارزیابی ریسک
  • آموزش
  • آتش نشانی

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی