شرکت مهندسی مثلث آتش پارس

خدمات شرکت مهندسی مثلث آتش پارس:
- اعــــلام حریق: سیستم اعلام حریق متعارف، سیستم اعلام حریق آدرس پذیر و سیستم های هوشمند کشف حریق از طریق مکش هوا
- اطفــــاء حریق: آب افشان و سیستم اطفاء حریق اتوماتیک

کلمات قابل جستجو

  • مثلث آتش پارس
  • حریق
  • اعلام حریق
  • اطفاء حریق

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی