شرکت مهندسی مشاور موج آب فن

فعالیت شرکت مهندسی مشاور موج آب فن:
- انجام خدمات مشاوره، مطالعه و نظارت بر طرح های منابع آب های سطحی و زيرزمينی، حفاظت و مهندسی رودخانه، كنترل و دفع سيلاب و مهندسی سدهای خاكی و بتنی، فعاليت های بهره برداری، نگهداری و كنترل ايمنی سدها
- مطالعه و تهيه طرح های خطوط جمع آوری، تاسيسات آبگيری، جمع آوری و انتقال آب، شبكه های توزيع آب، مخازن، تلمبه خانه ها و تصفيه خانه های آب، محاسبه نشست فيزيكی و نشتيابی شبكه های آب شهری، جمع آوری و انتقال فاضلاب های شهری و صنعتی و طراحی سيستم های نگهداری
- انجام مطالعات و بررسی طرح های اجرايی سيستم های آبياری تحت فشار (بارانی و قطره ای)
- و...

کلمات قابل جستجو

  • موج آب فن
  • مشاوره
  • ایمنی
  • مخازن
  • تصفیه
  • طراحی
  • آب و فاضلاب

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی