شرکت ماشین سازی ویژه

شرکت ماشین سازی ویژه در زمینه های آّب و فاضلاب و ساختمان فعالیت دارد.
خدمات شرکت:
- آب و فاضلاب
- نیروگاه برق آبی
- ساختمانی

کلمات قابل جستجو

  • ماشین سازی ویژه
  • آب و فاضلاب
  • برق آبی
  • تجهیزات
  • پیمانکار آب و فاضلاب

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی