شرکت نوین آزمون بارثاوا /آزمایشگاه ناب

واحد تحقیق و توسعه شرکت نوین آزمون بارثاوا در پاییز ۱۳۹۴ با همت مدیریت و همکاری و پیگیری های کارشناسان این شرکت در رشته های رشته شیمی ، کشاورزی و منابع طبیعی در محل شرکت نوین آزمون بارثاوا بنا نهاده شد.
از جمله خدمات ما در بخش تحقیق و توسعه:
۱- ارائه خدمات تحقیقاتی در زمینه تولید و فرآوری انواع کود اورگانیک و شیمیایی سنتزی
۲- کلیه خدمات کشاورزی و توصیه های کودی مخصوصاً در موارد خاص به کشاورزان و باغداران
۳- انجام کلیه آزمونهای خاک ، برگ ، کود و آب و ارائه راهکارهای مناسب با توجه به نوع تولید و یا کشت مورد نظر
۴- ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه تصفیه فاضلاب های صنعتی با توجه به نوع پساب صنعتی و اجرای انواع پروژه های تصفیه آب وفاضلاب
۵- همکاری در زمینه اجرای انواع طرح های تحقیقاتی و تولیدی مواد شیمیایی صنعتی و آزمایشگاهی و ارائه طرح های توجیهی صنعتی
۶- مشاوره فنی و اقتصادی در زمینه تولیدات گلخانه ای جهت را ه اندازی اولیه و یا بهبود تولید محصولات.
آزمایشگاه ناب در تابستان ۱۳۹۴ با هدف دگرگونی در شیوه های تحقیقاتی، آنالیز و و مطالعات خاکشناسی و آب با شعار دقت ناب، صحت ناب و محصول ناب پا به عرصه صنعت کشاورزی نهاد. همچنین این آزمایشگاه توانست از سال ۱۳۹۵ به عنوان آزمایشگاه معتمد مؤسسه آب و خاک ایران و معتمد سازمان محیط زیست با این دو ارگان همکاری داشته باشد.

کلمات قابل جستجو

  • شرکت نوین آزمون بارثاوا
  • آزمایشگاه ناب
  • کود اورگانیک
  • کشاورزی
  • خاکشناسی
  • آب
  • آزمایشگاه معتمد مؤسسه آب و خاک ایران

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی