شرکت نهاده گستر گوهر ثمر

شرکت نهاده گستر گوهر ثمر در زمینه عرضه مجموعه ای از علفکش ها، قارچ کش ها، حشره کش ها و انواع کود و بذر به کشاورزان در جهت افزایش میزان و کیفیت محصولات کشاورزی فعالیت می نماید.

کلمات قابل جستجو

  • کود
  • سم
  • بذر
  • کشاورزی
  • نهاده گستر گوهر ثمر

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی