شرکت نماد ایمن

شرکت مهندسی نماد ایمن، متخصص در علم آتش می‏ باشد و به اتکای دانش روز متخصصان خود، خدمات گسترده‏ ای را در زمینه مهندسی ایمنی، آزمون‏ های آتش، بازرسی و صدور گواهینامه‏ های معتبر بین‌المللی برای ساختمان ‏ها و محصولات ساختمانی ارائه می ‏دهد.
خدمات فنی:
- مشاوره و مهندسی آتش
- آموزش
- تخلیه دود
- مدلسازی تخلیه متصرفین
- و...
خدمات صنعتی:
- زیرساخت‏ های حمل و نقل
- صنایع نفت و گاز
- ذخیره سازی و انبار
- ساختمان‏ های عمومی
- مصالح ساختمانی
- و...

کلمات قابل جستجو

  • نماد ایمن
  • مشاوره
  • آموزش
  • ایمنی
  • مهندسی آتش

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی