شرکت نمادین طرح

شرکت نمادین طرح در سال 1387 با شماره ثبت 4650 در ادارة ثبت شرکت های استان تهران به ثبت رسید و با هدف طراحی و تولید انواع تجهیزات، دستگاه ها و خودروهای آتش نشانی و خدمات شهری فعالیت خودرا آغاز نمود.
خدمات شرکت:
- طراحی و ساخت خودروهای آتش نشانی
- طراحی و ساخت خودروهای خدمات شهری
- تجهیزات آتش نشانی و امداد و نجات
- تجهیزات بحران

کلمات قابل جستجو

 • نمادین طرح
 • تجهیزات
 • ایمنی
 • آتش نشانی
 • خدمات شهری
 • طراحی
 • خودروهای آتش نشانی
 • خودروهای خدمات شهری
 • آتشنشانی
 • امداد و نجات
 • تجهیزات آتش نشانی
 • تجهیزات بحران

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی