فروشگاه باشگاه نانو

فروشگاه باشگاه نانو در زمینه مشاوره، تجهیز و فروش انواع وسایل آزمایشگاهی فعالیت دارد. از جمله محصولات این فروشگاه اسپکتروفتومتر، PH متر، ترازو، اتوکلاو، همزن، آون، انکوباتور و ... میباشد.

کلمات قابل جستجو

  • باشگاه نانو
  • انکوباتور
  • اتوکلاو
  • تجهیزات آزمایشگاهی
  • لوازم آزمایشگاهی

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی