شرکت نار منفرد

شرکت نار منفرد در زمینه ایمنی و آتش نشانی اعم از تولید و واردات مشاوره در امور مهندسی آتش نشانی، همچنین طراحی و نصب سیستم های اعلان و اطفاء حریق خدمات گسترده خود را ارائه می دهد..
خدمات شرکت:
- سیستم های اعلان و اطفاء حریق
- ارائه و فروش محصولات ایمنی و آتش نشانی
- تجهیز خودرو آتش نشانی
- آموزش

کلمات قابل جستجو

  • نار منفرد
  • ایمنی
  • آتش نشانی
  • مشاوره
  • حریق
  • اعلان حریق
  • اطفاء حریق
  • تجهیزات
  • طراحی

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی