شرکت نار ایمن فرنام کهن (نفکو)

شرکت نار ایمن فرنام کهن (نفکو) در زمینه های طراحی، تهیه، نصب، تست و راه اندازی، نگهداری و تعمیرات سالانه سیستم های اعلام، کشف حریق و همچنین سیستم های اسپرینکلر، سسیستم اطفاء گازی و سیستم چراغ های اضطراری فعالیت دارد.
محصولات شرکت:
-سیستم اطفاء حریق: اطفاء و اسپرینکلر و سیستم اطفاء
- سیستم اعلام حریق: منو کسید کربن، سیستم های اعلام حریق ویگریت

کلمات قابل جستجو

  • نار ایمن فرنام کهن (نفکو)
  • حریق
  • طراحی
  • اعلام حریق
  • اطفاء حریق
  • تجهیزات

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی