شرکت فنی مهندسی نیکاب سازه ایساتیس

شرکت فنی مهندسی نیکاب سازه ایساتیس مجری بهره برداری از تأسیسات آب و فاضلاب شهری و روستایی است. شرکت نیکاب سازه فعالیت خود را در طراحی سازه های صنعتی آب و فاضلاب و خدمات آبرسانی نیز انجام میدهد.

کلمات قابل جستجو

  • شرکت فنی مهندسی نیکاب سازه ایساتیس
  • نیکاب سازه ایساتیس
  • بهره بردار
  • تأسیسات
  • آب و فاضلاب
  • تأسیسات آب و فاضلاب
  • طراحی سازه
  • خدمات آبرسانی

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی