شرکت نیک فردوس میلان

شرکت نیک فردوس میلان، از جمله شرکت های مشاور در زمینه آب و فاضلاب است. از جمله خدمات این شرکت مشاوره در زمینه فرآیندهای صنعتی، پروژه های مربوط به آب، تصفیه فاضلاب، فروش، نصب نگه داری توربین های بخار، تأمین قطعات و ... است.

کلمات قابل جستجو

  • نیک فردوس میلان
  • مشاوره
  • تامین قطعات
  • توربین بخار
  • فرآیند های صنعتی
  • تصفیه
  • آب و فاضلاب

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی