شرکت نوآبیاران بوستان مهر

شرکت نوآبیاران بوستان مهر در زمینه طراحي، ساخت، اجرا، مشاوره و نظارت سیستم های نوین آبياري فعالیت می کند.
خدمات شرکت نوآبیاران بوستان مهر:
- طراحی و تولید سیستم آبیاری نوین شامل آبیاری زیر سطحی لوله تراوا برای باغات
- سیستم آبیاری خورشیدی گلدان با تکنولوژی بومی در انواع مختلف
و...
محصولات شرکت نوآبیاران بوستان مهر:
- لوله تراوا
- سیستم آبیاری خورشیدی گلدانی

کلمات قابل جستجو

  • نوآبیاران بوستان مهر
  • سیستم های نوین آبياري
  • آبیاری
  • آبیاری زیر سطحی

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی