شرکت نوبهاران شیمی سپاهان

محصولات شرکت نوبهاران شیمی سپاهان:
- کودهای شیمیای معدنی: سولفات ها، نیترات ها، کودهای Roza NPK و کودهای میکرو المنت
- کودهای آلی ارگانیک: هیومیک اسید، هیومیک اسید + فولویک اسید، آمینو اسید، اصلاح کننده شوری آب و خاک و کود مرغی

کلمات قابل جستجو

  • نوبهاران شیمی سپاهان
  • کود
  • کود شیمیایی

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی