شرکت پارس نوا نور

شرکت صنایع الکترونیک پارس نوا نورتولیدکننده لامپ های کم مصرف (CFL) است که خدمات و محصولات خود را در این زمینه ارائه می دهد.

کلمات قابل جستجو

  • پارس نوا نور
  • لامپ کم مصرف
  • تجهیزات
  • مدیریت انرژی

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی