شرکت وزش تدبیر پارس

شرکت وزش تدبیر پارس در پی احساس نیاز به بروز رسانی بخش تخلیه هوا و مدیریت دود در پارکیینگ های اتومبیل تاسیس شد.
سیستم ها:
- تخلیه هوای پارکینگ
- تخلیه هوای تونل
محصولات:
-فن محوری
- جت فن
- فن سانتریفیوژ

کلمات قابل جستجو

  • وزش تدبیر پارس
  • تهویه
  • آلودگی هوا
  • تخلیه هوا

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی