شرکت خدمات نوین نجفی

شرکت خدمات نوین نجفی در زمینه جمع آوری خاک و نخاله مکانیزه فعالیت دارد.

کلمات قابل جستجو

  • خدمات نوین نجفی
  • پسماند
  • نخاله ساختمانی

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی