شرکت سنجش و آنالیز نوین ابتکار

شرکت سنجش و آنالیز نوین ابتکار، با هدف راه اندازی آزمایشگاه همکار در زمینه تخصصی اندازه گیری باقیمانده سموم کشاورزی و فلزات سنگین در مواد غذایی و مشاوره علمی در زمینه تجهیزات آزمایشگاهی و کالیبراسیون دستگاه ها آغاز به فعالیت کرد.
محصولات شرکت:
- تیتراسیون
- تیتراسیون کارل فیشر
- کروماتوگرافی یونی
- متر و هدایت سنج
- سیستم های اسپکتروسکپی
- ولتامتری، پلاروگرافی
- الکتروشیمی
- اتولب

کلمات قابل جستجو

  • سنجش و آنالیز نوین ابتکار
  • آزمایشگاه
  • سموم کشاورزی
  • مشاوره
  • تجهیزات
  • کالیبراسیون

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی