انجمن علمی دانشجویی مهندسی بهداشت حرفه ای یزد

وظایف و فعالیت های انجمن :
- برگزاری دوره های آموزشی و کارگاه های تخصصی مرتبط با رشته مهندسی بهداشت حرفه ای
- برگزاری همایش های مرتبط با رشته
- برگزاری بازدیدهای علمی
- برگزاری نمایشگاه

کلمات قابل جستجو

  • بهداشت حرفه ای
  • انجمن علمی
  • علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی