مهندسین مشاور عمران محیط زیست

خدمات مهندسین مشاور عمران محیط زیست شامل مطالعات مقدماتی، تشریحی، مهندسی ارزش و نظارت بر اجرای كار خدمات مورد قرارداد می‌باشد.این مشاور در تأسیسات آب و فاضلاب و راه‌آهن، دارای رتبه یك از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور می‌باشد.
پروژه های شرکت:
- آب
- فاضلاب
- زیست محیطی
- آب های سطحی
- و...

کلمات قابل جستجو

  • عمران محیط زیست
  • آب و فاضلاب
  • مهندسین مشاور

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی