شرکت پهنه آسمان آبی

شرکت پهنه آسمان آبی، وارد کننده انواع مواد گندزدا و ضدعفونی کننده بیمارستانی است.
از محصولات شرکت پهنه آسمان آبی، می توان موارد ذیل را نام برد:
- ضدعفونی کننده ها که شامل، ضدعفونی کننده پزشکی، ضدعفونی کننده دارویی، ضدعفونی کننده دامپزشکی، ضدعفونی کننده عمومی و ضدعفونی کننده غذایی است.
- ضدعفونی کننده های مورد استفاده در دندانپزشکی
- محصولات برای سالمندان، بیماران بستری در ICU و CCU و زخم بستر

کلمات قابل جستجو

  • پهنه آسمان آبی
  • ضدعفونی کننده
  • مواد گندزدا
  • ضدعفونی کننده پزشکی
  • ضد عفونی کننده دندانپزشکی
  • ضدعفونی کننده عمومی
  • ضدعفونی کننده غذایی
  • بهداشت محیط بیمارستان
  • کنترل عفونت

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی