شرکت پاک آفرینان آویژه

شرکت پاک آفرینان آویژه به منظور ارائه خدمات زيست محيطيی تأسیس شد. آزمایشگاه پاک آفرینان آويژه بصورت تخصصی بر روی آناليز آلاینده های هوا کار می نمای. و درحال حاضر دارای توانمندی پایش غبار خروجی دودکش، گازهای خروجی دودکش، گازهای محیطی، ذرات معلق محیطی و صوت زیست محیطی می باشد.

کلمات قابل جستجو

  • پاک آفرینان آویژه
  • آزمایشگاه
  • محیط زیست
  • آنالیز

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی