شرکت پاکمن

شرکت پاکمن در زمینه تولید دیگ بخار، دیگ آب گرم، هیتر روغن داغ، مخازن تحت فشار، دی اریتور و... مشغول به فعالیت می باشد.
محصولات شرکت:
- بویلر آبگرم بازیاب حرارت
- فیلتر شنی
- بویلر آبگرم
- سختی گیر
- بویلر بخار
- و...

کلمات قابل جستجو

  • پاکمن
  • دیگ بخار
  • مخازن
  • مخازن تحت فشار
  • فیلتر
  • فیلتر شنی
  • سختی گیر

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی