شرکت پارس آب کام طراحان

شرکت پارس آب کام طراحان در زمینه های طراحی تجهیزات آب شیرین کن و ساخت تصفیه خانه فاضلاب فعالیت می نماید.

کلمات قابل جستجو

  • شرکت پارس آب کام طراحان
  • آب شیرین کن
  • تصفیه خانه
  • تصفیه خانه فاضلاب

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی