شرکت پدیده استخر پارس

از جمله فعالیت های پدیده استخر پارس :
- طراحی سیستم های تصفیه فاضلاب خاکستری و بهداشتی
- اجرای تخصصی سیستمهای گرمایش خورشیدی آب استخر و آب گرم مصرفی
- طراحی و فروش سیستمهای تهویه به صورت تخصصی
- و...
می باشد.

کلمات قابل جستجو

  • شرکت پدیده استخر پارس
  • سیستمهای تهویه
  • تصفیه فاضلاب
  • بهداشت

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی