شركت پادسم

شركت پادسم، دارای مجوز ارائه خدمات سم پاشی و مبارزه با ناقلین بیماری ها از دانشگاه علوم پزشكی تهران است.
خدمات شرکت:
- مبارزه با ناقلین بیماری ها: شامل سمپاشی علیه سوسری، ساس، موریانه، مورچه و ….
- انجام مشاوره رایگان در خصوص بندپایان، خزندگان و جوندگان
- مبارزه با جوندگان و مخازن بیماری ها
- انجام پروژه های ضد عفونی و سمپاشی استخر ها، مرغداری ها اماکن انسانی و حیوانی
- مبارزه با جانوران سمی و خطر ناک نظیر مار، عقرب، هزار پا
- -برگزاری دوره های آموزشی کنترل ناقلین بیماری ها
- و...

کلمات قابل جستجو

  • پادسم
  • سم
  • مشاوره
  • مخازن
  • سم پاشی
  • ضد عفونی کننده
  • مبارزه با ناقلین

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی