شرکت پادیاب تجهیز

فعالیت شرکت پادیاب تجهیز:
- آب و محیط زیست
- نفت و گاز
- ژئوفیزیک و معدن
محصولات شرکت:
- آب و فاضلاب و محیط زیست: آنالایزر های آنلاین آب و فاضلاب، آنالایزر های آنلاین آلایندهای نفتی در آب، اندازه گیری آب زیرزمینی، تله متری و تله کنترل، حذف باکتری لژیونلا، حذف جلبک و بیوفیلم، دبی سنج آب و فاضلاب، سطح سنج و فشار سنج و...
- نفت و گاز
- ژئوفیزیک و معدن

کلمات قابل جستجو

  • پادیاب تجهیز
  • آب و فاضلاب
  • محیط زیست
  • آنالایزر
  • فشار سنج
  • تجهیزات

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی