ناشران - کتب HSEE

-انتشارات آثار سبحان

عناوین برخی کتب HSE :HSEE عمومی، HSE کاربردی، MSDS ایمنی و بهداشت مواد در صنعت، آشنایی با سیستم های بین المللی مدیریتی بهداشت، ایمنی و محیط زیست،

  آشنایی با طراحی سیستم های تهویه صنعتی و تصفیه کننده های هوا، آموزش اثر بخش در hse تکنیکها، بازیها و تمرین ها، ابزارگان ارگونومی برای صنعت، ارزیابی ریسک حریق،

ارزیابی و مدیریت ریسک، ارزیابی ریسک در صنایع به شیوه ردیابی و آنالیز موانع، ارگونومی در محیط کار، اصول ایمنی و بهداشت در طرح های آب و فاضلاب، آزمایشهای میکروبی آب و

پساب، آلودگی محیط زیست هوا - آب - خاک -صوت، آلودگی هوا، آمادگی و مقابله در برابر بلایا ی طبیعی و سوانح جمعی، اصول تصفیه آب و فاضلاب های شهری و صنعتی، اصول

بهداشت ایمنی و محیط زیست HSE و ...

 

- انتشارات خانیران

عناوین برخی کتب HSEE: آموزش HSE براي همه: همراه با اصلاحات و افزوده ها، HSE در بيمارستانها: با رويكرد كنترل و مديريت ريسك هاي موجود در بيمارستانها، آشنايي

با تكنيك هاي شناسايي مخاطرات، ارزيابي و مديريت ريسك، آسانسور و پله برقي (راهنماي  ايمني و نجات)، ارزيابي ريسك و كنترل سلامت و ايمني در محيط كار،ارزيابي ايمني

فرايندي در صنايع شيميايي: راهنماي كاربران براي ارزيابي عددي ريسك، ارگونومي كاربردي در صنعت، استانداردهاي مديريت ريسك و بحران، آزمايش هاي آب و پساب، آشنايي

با گندزداها و روشهاي تعيين حساسيت ضد ميكروبي، آب شيرين كن هاي خورشيدي، آموزش محيط زيست و مديريت پسماند، آلودگي محيط زيست (هوا، آّب، پسماند،صوت)،

 آموزش محيط زيست و ...

 

- انتشارات فن آوران 

عناوین برخی کتب HSEE: آشنایی با طراحی سیستم های تهویه صنعتی و تصفیه کننده های هوا (سیکلون ها)، روش ها و وسایل نمونه برداری از آلاینده های هوای محیط،

جنبه های بهداشتی پرتوهای یونساز، تهویه صنعتی، ارگونومی علمی- تخصصی، ارگونومی شغلی، ایمنی و بهداشت برای مهندسین، آشنایی با سیستم های اعلام، اطفای حریق،

آشنایی با لوازم و تجهیزات حفاظت فردی، ارزیابی ریسک (صفر تا صد)، استاندارد خاموش کننده های آتش قابل حمل دستی، سم شناسی صنعتی، قوانین و مقررات HSE، موانع

صوتی زیست محیطی، ارزیابی ریسک حریق، ایمنی و آتش نشانی، ایمنی و بهداشت در جوشکاری، آلودگی های محیط زیست، ایمنی، بهداشت و محیط زیست در ریخته گری و ...