شرکت پاکینه شوی

شرکت پاکینه شوی در زمینه توليد مواد بهداشتی مانند سفيد كننده، جرم گير، مايع دستشویی، ظرفشویی، لباسشويی و شيشه شوی فعالیت دارد.

کلمات قابل جستجو

  • پاکینه شوی
  • مواد بهداشتی
  • گند زدا
  • شوینده

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی